ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Τμήμα της Επιστήμης της Δικαστικής Γραφολογίας είναι η διερεύνηση η διερεύνηση του τρόπου εκτύπωσης ενός εγγράφου. Τούτο δύναται να καταδείξει στοιχεία ομάδας αλλά και ενδεχομένως εξατομίκευσης του εκτυπωτή, από το οποίο το έγγραφο προήλθε. Περαιτέρω, οι σύγχρονες επιστημονικές μέθοδοι, όπως εμφανίζονται εδώ, επιτρέπουν την διερεύνηση  εγγράφων είτε αυτά είναι κοινά είτε διαθέτουν χαρακτηριστικά ασφαλείας. Στα έγγραφα με χαρακτηριστικά ασφαλείας ανάμεσα στα άλλα συμπεριλαμβάνονται τα χαρτονομίσματα, τα διαβατήρια κλπ.