Παρουσίαση της έρευνας που πραγματοποίησα στην Βραζιλία

Ενδιαφέρουσα είδηση: o Dr. Hans-Leo Teulings, o άνθρωπος πίσω από την εταιρεία Neuroscript® και το πολύ καλό λογισμικό επεξεργασίας της γραφής MovAlyzeR® (http://www.neuroscript.net/therapy.php?vid=bpp.f4v) , παρουσίασε κάποια από τα ευρήματα της διδακτορικής έρευνάς μου σε ένα συνέδριο, το οποίο έλαβε χώρα στη Βραζιλία από τις 21 έως τις 24 Αυγούστου 2018 και διοργανώθηκε από την Ένωση Δικαστικών Πραγματογνωμόνων Βραζιλίας (Associação Brasiliense de Peritos em Criminalística).

 

Στην διάλεξη αυτή τα ευρήματά σχετικά με την επίδραση της απώλειας οπτικής ανατροφοδότησης στα στατικά και δυναμικά ειδικά χαρακτηριστικά της γραφής αλλά και η μεθοδολογία του πειράματος παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν.

Το παρόν καταδεικνύει την εύκολη πλέον διάχυση της γνώσης ένεκα της τεχνολογίας και προσωπικά είναι πολύ όμορφο να βλέπω ένα ελληνικό παντόγραμμα να φτάνει στις όχθες της Βραζιλίας.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε περισσότερα την Ένωση Δικαστικών Πραγματογνωμόνων Βραζιλίας εδώ – http://abpc-df.org.br/