Νέα Δημοσίευση !

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω πως το άρθρο μου “Effect of Visual Feedback on the Static and Kinematic Characteristics of Handwriting” δημοσιεύθηκε ως κεντρικό άρθρο στο Journal of Forensic Document Examination – Volume 27, 2017.

Μπορείτε να βρείτε το εν λόγω επιστημονικό περιοδικό εδώ – http://afde.org/page-3/currentissue.html όπως και μία σύνοψη του άρθρου μου.

Το εν λόγω άρθρο είναι η φυσική κατάληξη και παρουσίαση των ευρημάτων της διδακτορικής διατριβής μου, με ανανεωμένη βιβλιογραφία. Παρέχει μία εκτενή σύνοψη της σχετικής διεθνούς έρευνας, μία παρουσίαση της μεθοδολογίας του πειράματος, την διπλή γραφολογική ανάλυση και τα στατιστικά ευρήματα.