ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το αντικείμενο της έρευνας είναι μία ανώνυμη επιστολή, η οποία ενδεχομένως περιέχει συκοφαντικούς ή προσβλητικούς ισχυρισμούς, και η κύρια εντολή σχετίζεται με τον εντοπισμό του γραφέα της. Η βασική δυσχέρεια σε μία τέτοια υπόθεση είναι o εντοπισμός ενός βασικού κύκλου υπόπτων, ώστε να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο συγκριτικό υλικό. Συχνά η χρήση της συσκευής ηλεκτροστατικής ανίχνευσης επιτρέπει στον εξεταστή να ανασύρει λανθάνουσες χαράξεις, οι οποίες αναδείξουν στοιχεία των υπόπτων.

Παράδειγμα: