ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΛΑΝΗΣ

Εκτός από την κατεξοχήν γραφολογική διερεύνηση της γραφής και των υπογραφών, σημαντική προσφορά στην έρευνα παρέχουν οι εργαστηριακές εξετάσεις των εγγράφων με χρήση υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας (UV, IR), η εξέταση με την Ηλεκτροστατική Συσκευή Ανίχνευσης (ESDA) και η χρήση στερεοσκοπικού μικροσκοπίου κ.λπ., τα ευρήματα των οποίων αποτελούν αυτοτελείς αποδείξεις.

Πέραν της κατάρτισης πλαστού εγγράφου, ο δικαστικός γραφολόγος θα συναντήσει υποθέσεις πιθανής νόθευσης του εγγράφου. Βασικοί τρόποι  νόθευσης είναι ανάμεσα στους άλλους η απόξεση, η αποκοπή, το σβήσιμο με  τη χρήση διαφόρων χημικών ουσιών και η προσθήκη ψηφίων με διαφορετική μελάνη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο εξεταστής πρέπει να λάβει υπόψη τα  ευρήματα της τεχνικής εξέτασης, ώστε να καταλήξει σε συμπέρασμα περί της ύπαρξης νοθεύσεως ή όχι.

 

Παράδειγμα: