Συμμετοχή στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικαστικής Γραφολογίας

Στις 19-10-2019 συμμετείχα στο , που οργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Δικαστικών Γραφολόγων Πραγματογνωμόνων Εξεταστών Γραφής και Εγγράφων, ως εισηγητής.