Οπτική ανατροφοδότηση και Γραφή

Η σχέση όρασης και γραφής έχει μεγάλη σημασία στον τομέα της Δικαστικής Γραφολογίας εφόσον απαντά σε ερωτήματα, τα οποία προκύπτουν σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φερόμενος γραφέας παρουσιάζει μειωμένη όραση λόγω ασθένειας, γήρατος κλπ.

Ο Δρ. Περτσινάκης διερεύνησε διεξοδικά την σχέση ανάμεσα στην όραση και στη γραφή,  συνεισφέροντας στην απάντηση του ερωτήματος πώς η όραση και οι οφθαλμικές παθήσεις επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά της γραφής και της υπογραφής και σε τί βαθμό. Τμήμα των ευρημάτων του συμπεριλαμβάνεται στην διδακτορική διατριβή του στο Πανεπιστήμιο του Staffordshire με τίτλο  «The effect of visual feedback on the static and kinetic individual characteristics of handwriting» («Οι επίδραση της οπτικής ανάδρασης στα στατικά και δυναμικά εξατομικευτικά χαρακτηριστικά της γραφής» – το κείμενο είναι διαθέσιμο εδώ). Περαιτέρω, έχει δημοσιεύσει ορισμένα ευρήματα που επικεντρώνονται στη διερεύνηση επί των υπογραφών στο άρθρο του με τίτλο “Effect of visual feedback in the static and kinematic characteristics of signatures” (Proceedings of IGS2017 Conference: Graphonomics for E-citizens) ενώ το τεύχος 27 (2017) του επιστημονικού περιοδικού με τίτλο Journal of Forensic Document Examination περιλαμβάνει ως κεντρικό άρθρο μία δημοσίευσή του με επικαιροποιημένη βιβλιογραφία με τίτλο  “Effect of Visual Feedback on the Static and Kinematic Characteristics of Handwriting”.

Παράλληλα ο Δρ. Περτσινάκης έχει πραγματοποιήσει παρουσιάσεις και διαλέξεις σχετικά με την έρευνά του στο πεδίο αυτό σε διάφορα ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια (βλ. https://www.pertsinakis.com/el/bio/).