Νόσος του Καταρράκτη και Γραφή

Στα πλαίσια της Δικαστικής Γραφολογίας και κατά την διερεύνηση της γνησιότητας ή πλαστότητας ενός κρινόμενου εγγράφου, δύναται ο φερόμενος γραφέας να πάσχει από καταρρακτική νόσο. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα κατά πόσον ο καταρράκτης επηρεάζει ή όχι την γραφή.

Ο καταρράκτης είναι μια ασθένεια του κρυσταλλοειδούς φακού, που εξασθενεί την όραση και χαρακτηρίζεται από βαθμιαία  προοδευτική πάχυνση του κρυσταλλικού φακού, δημιουργώντας θόλωση που ποικίλλει σε βαθμό, από ελαφριά ως πλήρη αδιαφάνεια, εμποδίζοντας έτσι την διέλευση του φωτός. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα  η οπτική ικανότητα να περιορίζεται.

Ο σημαντικότερος παράγοντας για την δημιουργία  καταρράκτη σχετίζεται με την ηλικία και τέτοιας μορφής καταρράκτες αποτελούν την πλειοψηφία των περιπτώσεων (π.χ.  οι εκ γενετής και νεανικές περιπτώσεις καταρράκτη είναι  πιο σπάνιες). Η οξειδωτική βλάβη στα συστατικά του φακού πιστεύεται ότι είναι ένας πρωταρχικός παράγοντας στο σχηματισμό του καταρράκτη που σχετίζεται με την ηλικία.

Ο Δρ. Περτσινάκης ασχολήθηκε με τη νόσο του Καταρράκτη και της συνέπειες που αυτή παρουσιάζει στη γραφή κατά τη διάρκεια του ερευνητικού μεταπτυχιακού του (MPhil), οπότε και συνέγραψε τη διατριβή του «The effect of cataractous vision on the individual characteristics of handwriting» («Οι συνέπειες της καταρρακτικής όρασης στα εξατομικευτικά χαρακτηριστικά της γραφής») στο Πανεπιστήμιο του Staffordshire.

O βιβλιογραφικός έλεγχος καταδεικνύει πως πριν από την μελέτη αυτή δεν είχε λάβει χώρα αντίστοιχη έρευνα στον τομέα της Δικαστικής Γραφολογίας και Γραφονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να διαβάσετε τη δημοσίευση “Evaluating the effect of cataractous vision in the individual characteristics of handwriting” (Wroclaw University Press, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 44, 2017 Pages 87 – 100) εδώ.