Νέα Δημοσίευση!

Το επιστημονικό μας άρθρο “Handwriting Changes in Alzheimer’s Disease: A Systematic Review” βρίσκεται ήδη σε φάση προέγκρισης!
Μπορείτε να το βρείτε εδώ :   https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad230438?fbclid=IwAR1-fj5-kq8_cuFz7BRaFI8lfITDNQRPdx0R4oOlzzI1T4KAIlQp5IDTRGo
Είναι χαρά και προνόμοιο να συνεργάζομαι με μια τέτοια επιστημονική ομάδα!