Μέλος στην Πανελλήνια Ένωση Δικαστικών Γραφολόγων – Πραγματογνωμόνων Γραφής και Εγγράφων (Π.Ε.ΔΙΚ.ΓΡΑΦ.)

Η κατάσταση στον τομέα της Δικαστικής Γραφολογίας στην Ελλάδα δεν είναι διόλου αισιόδοξη – ένα ζήτημα το οποίο απαιτεί εκ βάθρων μεταβολές, που δεν προβλέπω να συμβούν τα επόμενα χρόνια. Παρόλα αυτά υπάρχουν κατά καιρούς προσπάθειες βελτίωσης της καταστάσεως. Με αυτό το σκεπτικό ιδρύθηκε η Πανελλήνια Ένωση Δικαστικών Γραφολόγων – Πραγματογνωμόνων Γραφής και Εγγράφων (Π.Ε.ΔΙΚ.ΓΡΑΦ.) και είχα την τιμή να μου προταθεί να γίνω μέλος της, μία ευκαιρία που με ευχαρίστηση άδραξα. Η αρχική επαφή μου με την Ένωση μου δημιουργεί αισιοδοξία πως μέσω αυτής θα συντελεστούν κάποιες απαραίτητες εξελίξεις. Ήδη το Πρώτο Συνέδριο της Ένωσης, το οποίο έλαβε χώρα στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου, συγκέντρωσε θερμότατες κριτικές και δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ακόμα ευρύτερες διοργανώσεις στο μέλλον.