Κυκλοφορία Νέου Άρθρου

Με χαρά μου ανακοινώνω πως το άρθρο που συνέγραψα μαζί με τον συνεργάτη μου Νικόλαο Καλαντζή με τίτλο «Η χρήση της λεκτικής κλίμακας αποτελεσμάτων στη Δικαστική Γραφολογία» δημοσιεύθηκε το νομικό περιοδικό Ποινική Δικαιοσύνη (τεύχος 8-9/2021).
Περίληψη Άρθρου:
Κατά την ολοκλήρωση της διερεύνησης του δικαστικού ερωτήματος στα πλαίσια των εφαρμοσμένων εγκληματολογικών επιστημών, ο εξεταστής σχηματίζει το συμπέρασμα αναφορικά με το αρχικό του ερώτημα. Όπως αναφέρεται πολλάκις στη σχετική βιβλιογραφία, ο τρόπος διατύπωσης του συμπεράσματος έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα κατά τη χρήση του στην αποδεικτική διαδικασία. Στο παρόν άρθρο εξετάζονται διαφορετικές λεκτικές κλίμακες συμπερασμάτων, που χρησιμοποιούνται στις Εκθέσεις Πραγματογνωμοσυνών Δικαστικής Γραφολογίας και αναπτύσσεται η επίσημη Γερμανική κλίμακα, η οποία αποτελεί ένα πλήρες λογικό σύστημα διαβάθμισης των συμπερασμάτων των εκάστοτε ευρημάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ : https://www.nbonline.gr/journals/6/volumes/1357/issues/1858/lemmas/4923443