Κάλλιο αργα παρά ποτέ!

Επιτέλους, μετά από πολλές περιπέτειες το τελευταίο τεύχος του Mannheimer Hefte, εντός του οποίου υπάρχει άρθρο που συνέγραψα με την Carina Pereira Fernandes, MsC με τίτλο “In-Air Trajectories: forensic and graphonomical applications of an emerging handwriting characteristic”, προσγειώθηκε στο Ηράκλειο!