Η Ελληνική Έκδοση της Ιστοσελίδας επιτέλους σε λειτουργία.

Μετά από καθυστέρηση, έχει αναρτηθεί η ελληνική έκδοση της ιστοσελίδας, στην οποία και μπορείτε να έχετε πρόσβαση από εδώ: https://www.pertsinakis.com/el/

Καλή ανάγνωση!