Ετήσια συνάντηση των μελών του Εργαστηρίου Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας “Ο Χαρτουλάριος” ΙΚΕ

Η ετήσια συνάντηση των μελών του Εργαστηρίου Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας “Ο Χαρτουλάριος” ΙΚΕ έλαβε χώρα στον Πειραιά από τις 18 έως τις 21 Ιανουαρίου 2019, καλωσορίζοντας έτσι την νέα χρονιά με τον πιο ευχάριστο και παραγωγικό τρόπο. Σε μία συνάντηση παλιών φίλων αλλά και νέων συνεργατών, το βάρος δόθηκε ακόμα μία φορά στον τρόπο διατύπωσης των επιστημονικών συμπερασμάτων και στον ποιοτικό έλεγχο αυτών. Τα καλύτερα έρχονται!