Ενθουσιασμένος!

Ετοιμάζομαι για το 13το Συνέδριο ENFHEX, στις 16 εως και 18 Ιουνίου 2021.