Διάλεξη στο ΑFS 73rd Annual Scientific Meeting.

Στις 18-2-2021 έλαβε χώρα η διάλεξή μου “In-Air Trajectories (IATs): Applications of an Emerging Handwriting Characteristic” μαζί με τον Nikolaos Kalantzis στα πλαίσια του διαδικτυακού συνεδρίου AFS 73rd Annual Scientific Meeting.

Η διάλεξη αυτή βασίστηκε ως επί το πλείστον στη δημοσίευση «In-Air Trajectories: forensic and graphonomical applications of an emerging handwriting characteristic» [Mannheimer Hefte für Schriftvergleichung – 41 (3+4) (2018) 141-157], η οποία και εκπονήθηκε μαζί με την Carina Fernandes.
Το εν λόγω επιστημονικό ζήτημα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και ελπίζω να υπάρξει και μελλοντική ενασχόληση με αυτό.