Διάλεξη στα πλαίσια του Ετήσιου Συμπόσιου Συνεχούς Επιμόρφωσης της Association of Forensic Document Examiners

Mε επιτυχία διεξήχθη το Ετήσιο Συμπόσιο Συνεχούς Επιμόρφωσης της Association of Forensic Document Examiners, στα πλαίσια του οποίου προέβην σε εργαστηριακή παρουσίαση με θέμα την χρησιμότητα των αεροχαράξεων (in air trajectories) στην γραφολογική εξέταση των ψηφιακών υπογραφών. Η ανταλλαγή απόψεων και η – έστω και διαδικτυακή- επαφή με παλαιούς συνεργάτες είναι πάντα μια ευχάριστη και χρήσιμη εμπειρία.
Σημειώνεται πως ως αεροχάραξη νοείται η αόρατη τροχιά, η οποία δημιουργείται όταν η γραφίδα του γραφικού μέσου αιωρείται πάνω από το έγγραφο, για παράδειγμα όταν αυτό ανορθώνεται για να μεταφερθεί από το ένα γράμμα στο άλλο. Θεωρούμε πως η εξέταση αυτών των αόρατων χαράξεων μέσω ειδικού λογισμικού Η/Υ θα αποτελέσει μεγάλη συμβολή στο οπλοστάσιου του δικαστικού γραφολόγου κατά την διερεύνηση της γνησιότητας ψηφιακών υπογραφών.