Γραφονομία

Η Γραφονομία (Graphonomics) αποτελεί ένα διεπιστημονικό και πολυεπιστημονικό πεδίο που σχετίζεται με την επιστημονική ανάλυση της διαδικασίας εκτέλεσης της γραφής και της υπογραφής όπως και άλλων γραφικών δεξιοτήτων.  Ο όρος αυτός υποδηλώνει την επιστημονική και τεχνολογική προσπάθεια που σχετίζεται με την απόπειρα αναζήτησης σύνδεσης μεταξύ του σχεδιασμού και της δημιουργίας της γραφής και της υπογραφής, όπως και των εργαλείων γραφής και σχεδίασης (είτε συμβατικά είτε ηλεκτρονικά) και των δυναμικών χαρακτηριστικών, που παράγει η εκτέλεση της γραφής.

Ο όρος αυτός δημιουργήθηκε στο πρώτο διεθνές συνέδριο για την Γραφονομία που πραγματοποιήθηκε στο Nijmegen της Ολλανδίας τον Ιούλιο του 1982, ενώ στην επόμενη διάσκεψη δημιουργήθηκε η Διεθνής Ένωση Γραφονομίας  (International Graphonomics Society), μία επιστημονική ομάδα, η οποία ασχολείται με την μελέτη γραφονομικών ζητημάτων, και της οποίας ο Δρ. Περτσινάκης είναι μέλος.

Μερικά ερευνητικά θέματα, με τα οποία ασχολείται η Γραφονομία, είναι:

  • Η Παραγωγή της Γραφής – η μελέτη της διαδικασίας παραγωγής των κινήσεων της γραφής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, στον τομέα αυτό, η μελέτη των διαφόρων εξωγενών και ενδογενών παραγόντων και πως αυτοί επηρεάζουν την γραφή. Για παράδειγμα βλ. εδώ και εδώ.
  • Η Αναδημιουργία της γραφής – η προσομοίωση παραγωγής ενός ήδη υπάρχοντος δείγματος γραφής ή υπογραφής.
  • Η Συνεισφορά στην ανάπτυξη της Δικαστικής Γραφολογίας – Αν και η Γραφονομία δεν αποτελεί τμήμα της Δικαστικής Γραφολογίας , αυτά τα δύο πεδία έχουν ορισμένα κοινά σημεία, τα οποία σχετίζονται  με την σύγκριση και ανάλυση των ηλεκτρονικών υπογραφών κλπ.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συναρπαστική αυτή επιστήμη εδώ  http://www.graphonomics.org/