Έκδοση νέας δημοσίευσης

Mε χαρά αναφέρω πως το άρθρο, που συνέγραψα μαζί με την Carina Pereira Fernandes, MSc “In-Air Trajectories: forensic and graphonomical applications of an emerging handwriting characteristic” δημοσιεύθηκε στο Γερμανικό περιοδικό Δικαστικής Γραφολογίας Mannheimer Hefte.

https://shop.beleke.de/verlag/max-schmidt-roemhild-gmbh-co.-kg/234/einzelheft-mannheimer-hefte-fuer-schriftvergleichung?fbclid=IwAR3ioIBbZVVGoxEzMmcS8nI2iuiWBToY3mnjq6kyZGpNVI0-M-_QR2S_NQE